6C DESIGNMETODEN

Mange af projekterne udarbejdes med rod i 6C designmetoden

Samarbejde
Der samarbejdes i udviklingsprocessen typisk både med brugeren, producenten, distributøren og underleverandører. Samarbejder der gennem interview, observation og sparring sikrer at udviklingen matcher ønsker, behov og muligheder.

Dataindsamling og forståelse
Via forstudier med besøg og interview af brugere og fagpersoner afklares behov og muligheder. Samtidig indsamles data via relevant materiale. Alt sammen noget der sikrer at ønsker og krav indfries og studier der inspirerer og bidrager til den videre designproces.

Konceptualisering og udvikling
Med indsigter fra researchfasen, defineres og tilrettes konceptet.

Designfasen
Ud fra brugerens behov, kundens ønsker og producentens muligheder udvikles modeller og efterfølgende prototyper.