Metoden

Markedsanalyse og Brugerdreven innovation er væsentlig for at sikre tilfredshed hos kunden og kommerciel succes.

De bedste produkter udvikles hvis forarbejdet er gjort ordentligt. Ved at iagttage brugerens adfærd, ved afprøvning af produkterne sammen med de tiltænkte brugere, afdækkes viden, og der opstår nytænkning. Brugeren ligger oftest inde med et hav af ideer og informationer som er nyttige i produktudviklingen, og kan bringe en på forkant med udviklingen.

Ved at inddrage brugeren er der størst chance for at opnå succes med produktet, samtidig forpligter det også på en anden måde når man selv har været med i udviklinge

Markedsanalyse

Markedet – Hvordan er markedet afdækket, hvilke udbydere opererer på markedet, hvilke lignende produkter udbydes. Hvor afsættes og hvad er kvalitets-, og prissætningen på eksisterende produkter.

Brugeren – Det er vigtigt at sikre behovet for produktet er dokumenteret, og at produktet skaber værdi. Denne dialog og inddragelse giver ejerskab for brugeren og positive ambassadører i marken.

B2B kunden – Det er vigtigt at få stort indblik i kundens DNA. Produktsortiment afsøges, for at få samhørighed med eksisterende sortiments-struktur, synergi og resourceudnyttelse.

Artboard 1

 

Designprocessen

Skitse/rentegning – Når markedet, kunden og opgaven er defineret og forventningerne afstemt, udarbejdes et designoplæg med skitser, som afstemmes med kunden.

Materialedokumentation – Der udarbejdes oplæg på kvalitetsløsninger til inspiration og indsigt i farver, detaljer og ideer.

Prototype – ud fra designspecifikationerne udfærdiges en protoprøve.

Godkendelse/test– produktet bliver tilrettet før en endelig godkendelse. I nogle tilfælde sendes produktet til test hos brugeren eller testinstituttet for at opnå den endelige godkendelse.

Produktionsklargøring – Når produktet er godkendt i organisationen og hos kunden, udarbejdes endelig produktdokumention, i form af rentegning, materialebeskrivelser, dimensionsbeskrivelser/målskemaer etc.

Et typisk designforløb, men forløbet kan naturligvis afkortes og tilrettes efter behov.