Skitse/rentegning – Når markedet, kunden og opgaven er defineret og forventningerne afstemt, udarbejdes et designoplæg med skitser, som afstemmes med kunden.

Materialedokumentation – Der udarbejdes oplæg på kvalitetsløsninger til inspiration og indsigt i farver, detaljer og ideer.

Prototype – ud fra designspecifikationerne udfærdiges en protoprøve.

Godkendelse/test– produktet bliver tilrettet før en endelig godkendelse. I nogle tilfælde sendes produktet til test hos brugeren eller testinstituttet for at opnå den endelige godkendelse.

Produktionsklargøring – Når produktet er godkendt i organisationen og hos kunden, udarbejdes endelig produktdokumention, i form af rentegning, materialebeskrivelser, dimensionsbeskrivelser/målskemaer etc.

Et typisk designforløb, men forløbet kan naturligvis afkortes og tilrettes efter behov.