Mange opgaver løses ud fra udbudsmateriale

Arbejdet med udbuds- og kontraktkunder har givet stor indsigt i dokumentation, og indhentning af testmaterialer hos de forskellige europæiske testinstitutter.

En anden opgave har været udarbejdelse af udbudsmateriale, med detaljerede kravsspecifikationer og dokumentation af forskellig art.